Zeven stappenplan Integrale Aanpak

Een training levert blijvend rendement op, als deze geborgd is in beleid en organisatie. Om dit voor elkaar te krijgen doorlopen wij met u idealiter de volgende stappen.

  1. Inventarisatie van uw huidige beleid. We kijken onder andere of uw beleid actueel, volledig, vindbaar en praktisch is. We doen voorstellen voor verbetering.
  2. Visiebijeenkomst met management. Hierin presenteren we onze verbetervoorstellen en een eerste concept van het normstellend kader, waarin het beleid wordt geconcretiseerd en praktische werkafspraken komen te staan.
  3. Workshops met leidinggevenden. In deze workshops worden leidinggevenden bewust van hun rol en verantwoordelijkheden bij de aanpak van agressie. In de workshop vullen de leidinggevenden het normstellend kader verder aan en leren ze hoe ze hun medewerkers optimaal voor kunnen bereiden op de training.
  4. Training voor medewerkers. De trainingen voor medewerkers zijn afgestemd op het normstellen kader en op maat van elke functiegroep.
  5. Workshops voor leidinggevenden. De trainingen voor de medewerkers leveren een schat aan informatie op. In de workshop bespreken de medewerkers deze informatie en benoemen concrete actiepunten voor in de praktijk. Indien nodig stellen ze het normstellend kader bij.
  6. Evaluatie bij management. Het gehele traject wordt geëvalueerd, beslissingen worden genomen en knopen worden doorgehakt.
  7. Borging. Bijhouden van kennis, organiseren van teamoverleg, aanscherpen van beleid, organiseren van verdiepings- of opfristrainingen.

Copyright © 2014  |   RadarVertige    |     Creapolis