Jeugdzorg

In de periode 2001 - 2007 hebben wij vanuit een ESF traject meer dan 4.000 professionals binnen de jeugd en welzijnssector getraind.

In 2011 zijn we een inspirerend traject gestart bij de William Schrikker Groep. Daar is onderzoek gedaan naar de aard en omvang van agressie. Op basis daarvan is het veiligheidsbeleid ontwikkeld, en zijn managers en medewerkers via workshops betrokken. Na vaststelling van het beleid is een implementatiemanager aangesteld.

Voor de introductie van het nieuwe veiligheidsbeleid hebben wij interviews gehouden met directie, managers en medewerkers. Daarvan hebben wij een filmtrailer gemaakt die leidinggevenden gebruiken om met de teams in gesprek te gaan. Op die manier werkt de WSG aan uniform beleid en weerbaarheid.

Voor medewerkers uit de jeugdzorg bestaat een specifieke e-learning. Hierbij is aandacht voor ambulante en residentiële jeugdzorg.

Neem contact op


Copyright © 2014  |   RadarVertige    |     Creapolis