Agressiewijzer

Agressiebeleid maak je samen met je team. RadarVertige ontwikkelde een doortimmerd instrument voor zorg en welzijn.

In drie heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams van (jeugd)zorginstellingen om samen duidelijke afspraken te maken over agressie.

Je bespreekt samen met je team ervaringen met gewenst gedrag ('groen gedrag'), emotioneel gedrag ('oranje gedrag') en agressief gedrag ('rood gedrag') op jullie werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast -- wat vinden we acceptabel, wat niet -- en bepaalt samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook spreek je af welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

Neem contact opCopyright © 2014  |   RadarVertige    |     Creapolis